შესვლა


თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა


ვებ გვერდის მფლობელი კომპანია შპს 'ინტელექტ-კლუბი'

შეძენილი სერვისის გაუქმების პირობები:
თქვენ შეგიძლიათ სერვისის გაუქმება მოითხოვოთ შეძენის მიღებიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჩათვლით და დაასაბუთებთ რომ სერვისი არ შეესაბამება სადემონსტაციო ნაწილში ნაჩვენებ მასალას.

თანხის უკან დაბრუნების პირობები:
თანხის უკან დაბრუნება მოხდება 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დააკმაყოფილებთ სერვისის გაუქმების პირობებს.

შპს 'ინტელექტ-კლუბი' ყველა უფლება დაცულია

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საკონტაქტო ინფორმაცია

თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა