შესვლაჩაწერეთ სასურველი შეტყობინება და დააჭირეთ გაგზავნას.
დავით ჯანაშვილი : 6 თვე და 9 დღის წინ
saqartvelos bnkis bankomatidan tu sheileba gadaxda tu mxolod tbs bankidan

ბადრი შელია : 6 თვე და 9 დღის წინ
გასაგებია, ყველა შემთხვევაში ძალიან მოსაწონია..მე მომწონს თქვენი ეს ვებგვერდი...

ira broladze : 6 თვე და 10 დღის წინ
გამარჯობათ, ძალიან მომწონს და დიდი სურვილი მაქვს რომ კარგად ავითვისო.

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 10 დღის წინ
ბადრი შელია - gamarjobat, sxvadasxva organizaciebi sxvadasxvanairad axdenen tavianti sertifikatebis pozicionirebas, agiarebulshi shesazloa sxvadasxva rame ikos nagulisxmebi amitom dazustebit shemizlia gitxrad mxolod is rom gavcemt organizaciis sertifikats, ise rogorc es standartulad xdeba organizaciis shemtxvevashi.

ბადრი შელია : 6 თვე და 10 დღის წინ
არც კი მეგონა ასეთი რამ თუ იყო ქართულად..ძალიან დიდი მადლობა, მართლა მომეწონა..ახლა დავრეგისტრირდი და ვაპირებ ვისარგებლო ამ საიტით. სერთიფიკატზე მაქვს შეკითხვა, არ მიწყინოთ მაგრამ არ ვარ გაცნობიერებული თქვენს საქმიანობაში და ამიტომ გეკითხებით სერთიფიკატი აღიარებულია ალბათ ხო?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 10 დღის წინ
დავით ჯანაშვილი - getanxmebit, magram rogorc gamoitkmis realurad zustad isea mokvanili. shesazloa odnav shenelebuli gaxmovaneba gauketdes ise rogorc dialogebshi aris gaketebuli sityvebze.

დავით ჯანაშვილი : 6 თვე და 10 დღის წინ
mapatied kiar targmnis gamotqvams

დავით ჯანაშვილი : 6 თვე და 10 დღის წინ
bevr sityvas gaugebrad targmnis nu chventvis gaugebrad raxan anabanadan vscavlobt..ukmakopilo nagdat aravar krgia..

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 11 დღის წინ
მაკა ქიტესაშვილი - gamarjobat, aqciis periodi gagrzelda 10 maisamde, tu tkven tanxa gadmoricxet internet bankingit an sxva romelime bankit gadmoricxet tanxa dagvijdeba mxolod shemdeg dges (dge unda ikos samushao)

მაკა ქიტესაშვილი : 6 თვე და 11 დღის წინ
გამარჯობა, ძალიან მომწონს თქვენთან. თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ აქციის დამთავრებამდე ჩავრიცხე 10 ლარი და მაინტერესებს დაჯდა თუ არა თქვენს ანგარიშზე? მადლობა წინასწარ.

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 11 დღის წინ
giorgi beqauri - arafris, madloba tkven. martali xart, pirveli done ar gvindoda gagvertulebia, shesazloa shemdegi doneebi agar ikos gamartivebuli )

giorgi beqauri : 6 თვე და 12 დღის წინ
კიდევ ერთი წინადადება მაქვს. მაგალითად როცა წინადადებას ადგენ ზემოთ ჩანს რამდენი ასოსგან შედგება პირველი სიტყვა და უკვე იცი სწორი პირბელი სიტყვა რომელია. მეორეც და ასე შემდეგ. მაგალითად "Bill stands at a car" ყველა სიტყვა განსხვავდება ასოების რაოდენობისგან და ადვილი მისახვედრია სად რომელი უნდა იყოს.

giorgi beqauri : 6 თვე და 12 დღის წინ
მადლობა პასუხისთვის :) მისაღებია თქველი არგუმენტიც :) კარგი საიტია! მადლობა.

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 12 დღის წინ
giorgi beqauri - sheasazloa, ubralod ase swori variantis agtkmistvis meti droa vidre pirdapir gadasvlit.

giorgi beqauri : 6 თვე და 12 დღის წინ
უკეთესი იქნება, რომ სწორი პასუხის შემთხვევაში ავტომატურად გადადიოდეს შემდეგ ტესტზე. მადლობა

ირმა მინდიაშვილი : 6 თვე და 12 დღის წინ
რომელი დონეებია მზადების პროცესში? upper-intermediate დონე როდის იქნება?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 14 დღის წინ
დავით ჯანაშვილი - gamarjobat, samwuxarod am etapze ara.

დავით ჯანაშვილი : 6 თვე და 14 დღის წინ
ASETI METODIT TU SHEILEBA RO NIDERLANDURI IKOS?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 16 დღის წინ
Nikaa vaxtangishvili - tkven kabinetshi mititebul TBC bankis angarishis nomerze;

Nikaa vaxtangishvili : 6 თვე და 16 დღის წინ
madloba, fuli rogor unda chavricxo ?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 16 დღის წინ
ირმა მინდიაშვილი - shemdegi doneebi ki aris mzadebis processhi da sxva enebi am axloxanebshi samwuxarod ar ikneba.

ირმა მინდიაშვილი : 6 თვე და 17 დღის წინ
სხვა ენებიც რომ დაამატო კარგი იქნება ^_^

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 17 დღის წინ
Nikaa vaxtangishvili - gamarjobat, tkven ukve xart daregistrirebuli da gaqvt sashualeba isargeblot 10 satesto gakvetilit ufasod, amisatvis gadadit chanartze gakvetilebi.

Nikaa vaxtangishvili : 6 თვე და 17 დღის წინ
rogor davregistrirde?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 17 დღის წინ
mariami antia - gamarjobat, sertifikatis misagebad kursi unda gaiarot srulad.

mariami antia : 6 თვე და 17 დღის წინ
გამარჯობათ! ათ ტესტს რომ გავივლით შემდეგ გვაძლევენ სერთიფიკატს???

სტუმარი : 6 თვე და 17 დღის წინ
italiuri enis shescavlac rom ikos kargi ikneboda

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 18 დღის წინ
marika balakhadze - madlobt rom sargeblobt chveni servisit.

marika balakhadze : 6 თვე და 18 დღის წინ
გამარჯობათ!ძალიან მომეწონა თქვენი პროგრამა,დიდი სიხარულით ვმეცადინეობთ მეც და ჩემი შვილებიც.მადლობა თქვენ))

მარინა კუპატაძე : 6 თვე და 19 დღის წინ
ლევან ჯიქიძე - მადლობა :)

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 19 დღის წინ
სტუმარი - rodesac saitze ar aktiurobt garkveuli drois ganmavlobashi sistema axdens avtomatur gasvlas kabinetidan, ubralod shedid xel axla kabinetshi.

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 19 დღის წინ
მარინა კუპატაძე - gamarjobat, jer dazuztebuli ar aris magarm didi sxvaoba fasebshi ar ikneba.

სტუმარი : 6 თვე და 20 დღის წინ
mexute gakvetils ratom ver gavcdi 10-dan 10ve qulas vigeb

მარინა კუპატაძე : 6 თვე და 20 დღის წინ
გამარჯობა. რა ეღირება შემდეგი დონე? თუ რა თქმა უნდა უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ. მადლობა.

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 21 დღის წინ
maiko nikolashvili - gamarjobat, am etapze mxolod sawkisi donea, shemdegi done mzadebis processhia.

maiko nikolashvili : 6 თვე და 21 დღის წინ
gamarjoba. donis gansazgvra ar aqvs?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 21 დღის წინ
ნინიკო კეიდია - madlobt dadebiti shefasebistvis, aucileblat iswavlit )

ნინიკო კეიდია : 6 თვე და 21 დღის წინ
dzalian momwons... imedia kargad viswavli :))) madloba rom arsebobt.

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 22 დღის წინ
Nikaa vaxtangishvili - gamarjobat. ara, tanxa unda chairicxos axal TBC bankis angarishis nomerze.

Nikaa vaxtangishvili : 6 თვე და 22 დღის წინ
საქართველოს ბანკში შეიძლება თანხის ჩარიცხვა ?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 22 დღის წინ
რამაზან ალიხანოვი - gamarjobat, sul sawkisi donis kursi shedgeba 70 gakvetilisgan da giaktirdebat 1 wlit, tkven ar xart shezguduli da shegizlait sheasrulot dgeshi ramdenime gakvetili aseve shegizliat erti da imave gakvetilis gadameoreba ramdenjerac sachirod chatvlit.

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 22 დღის წინ
pikria bakhbakhishvili - diax meore done calke kursia da ikneba calke shesazeni.

pikria bakhbakhishvili : 6 თვე და 22 დღის წინ
meore donezec dagvchirdeba pulis charicxva?

რამაზან ალიხანოვი : 6 თვე და 22 დღის წინ
gamarjobat, mainteresebs kursis xangrzlivoba shezghedulia? da kidev sul ramdeni gakvetili unda gaviaro kursis srulad gavlistvis. iqidan gamomdinare rom maqvs swrafi atvisebis unari dgheshi gavdivar 3-4 gakvetils minimum 3-s mainc da shecdoma xom ar aris? anu maqvs tu ara amis ufleba saitis wesebis tanaxmad? swavlis dawyebis momentshi martla anbanis donezec ar vicodi inglisuri da iqidan gamomdinare rom ar maqvs maswavleblebtan siarulis droc da finansuri sashualebac saiti chemtvis martla xelsayrelia, tan vswavlob da tan vertobi zaan momwons ase swavla da imedi maqvs rom martla viswavli inglisur enas sashualo doneze mainc. madlobas vuxdi saitis administracias

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 22 დღის წინ
სტუმარი - meore klaselis registracia aris shesazlebeli, planshetit ver imecadinebt radgan planshetebis da sxva tipis mobiluri mowkobilobebis mxardachera sistemas araaqvs.

სტუმარი : 6 თვე და 23 დღის წინ
Meore klaselis registracia tua shesazlebeli? Planshetit tu visargeblebt tkveni programit?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 23 დღის წინ
სალომე რამაზაშვილი - gamarjobat, sakmarisia gakvetilebshi rac aris mocemuli im masalis bolomde mikvana, tu masala ukve gavlili gakvt shegizliat upasuxot 70 gakvetilis satesto kitxvebs. shemdegi done mzaddeba da daideba saitze daaxloebit 15 dgeshi.

სალომე რამაზაშვილი : 6 თვე და 23 დღის წინ
გამარჯობათ, მაინტერესებს სერთიფიკატის ასაღებად მარტო ტესტირებების ჩაბარება საკმარისია თუ სიტყვები და ფრაზებიც უნდა შევავსოთ? და კიდევ ერთი კითხვა: ეს დონე ჩემთვის ძალიან მარტივია და როდის იქნება შესაძლებელი მომდევნო დონე შევიძინო?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 23 დღის წინ
დავითი მეტრეველი - sawkisi donid kursis gavlis shemdeg

დავითი მეტრეველი : 6 თვე და 23 დღის წინ
რის მერე მოხდება სერთიფიკატის გადაცემა

შპს 'ინტელექტ-კლუბი' ყველა უფლება დაცულია

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საკონტაქტო ინფორმაცია

თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა