შესვლაჩაწერეთ სასურველი შეტყობინება და დააჭირეთ გაგზავნას.
ლევანი ჯიქიძე : 10 თვე და 26 დღის წინ
mariami antia - gamarjobat, sertifikatis misagebad kursi unda gaiarot srulad.

mariami antia : 10 თვე და 26 დღის წინ
გამარჯობათ! ათ ტესტს რომ გავივლით შემდეგ გვაძლევენ სერთიფიკატს???

სტუმარი : 10 თვე და 26 დღის წინ
italiuri enis shescavlac rom ikos kargi ikneboda

ლევანი ჯიქიძე : 10 თვე და 27 დღის წინ
marika balakhadze - madlobt rom sargeblobt chveni servisit.

marika balakhadze : 10 თვე და 27 დღის წინ
გამარჯობათ!ძალიან მომეწონა თქვენი პროგრამა,დიდი სიხარულით ვმეცადინეობთ მეც და ჩემი შვილებიც.მადლობა თქვენ))

მარინა კუპატაძე : 10 თვე და 28 დღის წინ
ლევან ჯიქიძე - მადლობა :)

ლევანი ჯიქიძე : 10 თვე და 28 დღის წინ
სტუმარი - rodesac saitze ar aktiurobt garkveuli drois ganmavlobashi sistema axdens avtomatur gasvlas kabinetidan, ubralod shedid xel axla kabinetshi.

ლევანი ჯიქიძე : 10 თვე და 28 დღის წინ
მარინა კუპატაძე - gamarjobat, jer dazuztebuli ar aris magarm didi sxvaoba fasebshi ar ikneba.

სტუმარი : 10 თვე და 29 დღის წინ
mexute gakvetils ratom ver gavcdi 10-dan 10ve qulas vigeb

მარინა კუპატაძე : 10 თვე და 29 დღის წინ
გამარჯობა. რა ეღირება შემდეგი დონე? თუ რა თქმა უნდა უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ. მადლობა.

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 29 დღის წინ
maiko nikolashvili - gamarjobat, am etapze mxolod sawkisi donea, shemdegi done mzadebis processhia.

maiko nikolashvili : 11 თვე და 29 დღის წინ
gamarjoba. donis gansazgvra ar aqvs?

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 29 დღის წინ
ნინიკო კეიდია - madlobt dadebiti shefasebistvis, aucileblat iswavlit )

ნინიკო კეიდია : 11 თვე და 29 დღის წინ
dzalian momwons... imedia kargad viswavli :))) madloba rom arsebobt.

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 1 დღის წინ
Nikaa vaxtangishvili - gamarjobat. ara, tanxa unda chairicxos axal TBC bankis angarishis nomerze.

Nikaa vaxtangishvili : 11 თვე და 1 დღის წინ
საქართველოს ბანკში შეიძლება თანხის ჩარიცხვა ?

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 1 დღის წინ
რამაზან ალიხანოვი - gamarjobat, sul sawkisi donis kursi shedgeba 70 gakvetilisgan da giaktirdebat 1 wlit, tkven ar xart shezguduli da shegizlait sheasrulot dgeshi ramdenime gakvetili aseve shegizliat erti da imave gakvetilis gadameoreba ramdenjerac sachirod chatvlit.

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 1 დღის წინ
pikria bakhbakhishvili - diax meore done calke kursia da ikneba calke shesazeni.

pikria bakhbakhishvili : 11 თვე და 1 დღის წინ
meore donezec dagvchirdeba pulis charicxva?

რამაზან ალიხანოვი : 11 თვე და 1 დღის წინ
gamarjobat, mainteresebs kursis xangrzlivoba shezghedulia? da kidev sul ramdeni gakvetili unda gaviaro kursis srulad gavlistvis. iqidan gamomdinare rom maqvs swrafi atvisebis unari dgheshi gavdivar 3-4 gakvetils minimum 3-s mainc da shecdoma xom ar aris? anu maqvs tu ara amis ufleba saitis wesebis tanaxmad? swavlis dawyebis momentshi martla anbanis donezec ar vicodi inglisuri da iqidan gamomdinare rom ar maqvs maswavleblebtan siarulis droc da finansuri sashualebac saiti chemtvis martla xelsayrelia, tan vswavlob da tan vertobi zaan momwons ase swavla da imedi maqvs rom martla viswavli inglisur enas sashualo doneze mainc. madlobas vuxdi saitis administracias

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 1 დღის წინ
სტუმარი - meore klaselis registracia aris shesazlebeli, planshetit ver imecadinebt radgan planshetebis da sxva tipis mobiluri mowkobilobebis mxardachera sistemas araaqvs.

სტუმარი : 11 თვე და 2 დღის წინ
Meore klaselis registracia tua shesazlebeli? Planshetit tu visargeblebt tkveni programit?

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 2 დღის წინ
სალომე რამაზაშვილი - gamarjobat, sakmarisia gakvetilebshi rac aris mocemuli im masalis bolomde mikvana, tu masala ukve gavlili gakvt shegizliat upasuxot 70 gakvetilis satesto kitxvebs. shemdegi done mzaddeba da daideba saitze daaxloebit 15 dgeshi.

სალომე რამაზაშვილი : 11 თვე და 2 დღის წინ
გამარჯობათ, მაინტერესებს სერთიფიკატის ასაღებად მარტო ტესტირებების ჩაბარება საკმარისია თუ სიტყვები და ფრაზებიც უნდა შევავსოთ? და კიდევ ერთი კითხვა: ეს დონე ჩემთვის ძალიან მარტივია და როდის იქნება შესაძლებელი მომდევნო დონე შევიძინო?

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 2 დღის წინ
დავითი მეტრეველი - sawkisi donid kursis gavlis shemdeg

დავითი მეტრეველი : 11 თვე და 2 დღის წინ
რის მერე მოხდება სერთიფიკატის გადაცემა

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 2 დღის წინ
სტუმარი - gamarjobat, savaraudot ar iknebit shesuli tkven kabinetshi da amitom shetkobinebac forumshi iwereba stumris saxelit. koveltvis brauzeris gatishvis an saitis daxurvis shemdeg xdeba sistemidan gasvla da xel axla unda shexvidet.

სტუმარი : 11 თვე და 2 დღის წინ
gamarjobat ra mainteresebss me gushinn davregistrirdii da gavakete ramodenime magalitebii daa exlaa isevv tavidann aris gasaketebeli daaa bolomdee unda davweroo?

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 2 დღის წინ
lali papashvili - sistemas araaq mobiluri mowkobilobebis mxardachera, tu ar xart mobiluri mowkobilobit am shemtxvevashi scadet shecvalot an ganaaxlot tkveni internet brauzeri.

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 2 დღის წინ
საბა ხერგიანი - shemdegi done mzadebis processhia

lali papashvili : 11 თვე და 2 დღის წინ
mosmena gakvetilebis yvela etapze problemaa

საბა ხერგიანი : 11 თვე და 3 დღის წინ
mainteresebs B1 an B2 done calke ar gaqvt tavinve bigginerit rom iwyeba :(((

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 3 დღის წინ
თეა ბერიშვილი - tanxas ixdit mxolod im shemtxevashi ti survili gakvt kursis srulad gaaktiurebis, registraciashi da 10 sachvenebel ufaso gakvetilshi tanxas ar ixdit. male daideba shemdegi donec da aseve sasaubro dialogebi.

თეა ბერიშვილი : 11 თვე და 3 დღის წინ
ძალიან კარგია მომეწონა მაგრამ სხვა დონეზე ვარ , და ეხლა ჩვენც უნდა გადავიხადოთ თანხა რეგისტრაციისტვის ?<3

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 3 დღის წინ
ავთანდილ ჭარელი - sheizleba gamotovot savarjishoebi da gadaxvidet pirdapir testirebis shesrulebaze.

ავთანდილ ჭარელი : 11 თვე და 3 დღის წინ
არ შეიძლება ანბანის სწავლის გარეშე პირდაპირ სიტყვებზე გადავიდე?

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 3 დღის წინ
რუსუდანი ამისულაშვილი - gamarjobat, ver getkvit es unda daadginot tviton gacvliti programis organizatorebtan.

რუსუდანი ამისულაშვილი : 11 თვე და 3 დღის წინ
გამარჯობათ, მაინტერესებს, გაცვლითი პროგრამებისთვის თუ გამოდგება ეს სერთიფიკატი?

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 4 დღის წინ
pikria bakhbakhishvili - kargi, ki ikneba meore done mzadebis processhia.

pikria bakhbakhishvili : 11 თვე და 4 დღის წინ
meore donec iqneba?

pikria bakhbakhishvili : 11 თვე და 4 დღის წინ
ki sxva brauzerit gascorda madlobt

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 4 დღის წინ
pikria bakhbakhishvili - axmovanebs, scadet internet brauzeris shecvla an imis ganaxleba romelsac ikenebt. tu ar shewuxdebit mogvweret gamoswordeba tu ara xarvizi.

pikria bakhbakhishvili : 11 თვე და 4 დღის წინ
სიტყვებს არ ახმოვანებთ?:(

pikria bakhbakhishvili : 11 თვე და 4 დღის წინ
ხმა არ აქვს ნოუთბუქით ვარ თუ სატესტოს არ აქვს

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 4 დღის წინ
რამაზან ალიხანოვი - gamarjobat, sertifikati gamogegzavnebat sakartvelos postit.

რამაზან ალიხანოვი : 11 თვე და 4 დღის წინ
gamarjobat yvela gakvetilis dasrulebis shemdeg sertifikati misamartze momiva tu meilze?

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 4 დღის წინ
neli kiziria - gamarjobat, mocemuli aqcia dasruldeba tvis bolos, shemdeg tveebshi shesazloa sxva tipis aqciebi chatardes. sul sawkis doneshi aris 70 gakvetili ra dros moandomebt am kursis gavlas tkvenzea damokidebuli. kursi giaktiurdebat 1 wlit.

neli kiziria : 11 თვე და 4 დღის წინ
gamarjobat,mainteresebs es aqcia yovel tve gagrdzeldeba?tu am tvis shemdeg isev 30 lari iqneba?da kidev erti rac mainteresebs ramdeni tvea sachiro kursis chamtavrebistvis?

ლევანი ჯიქიძე : 11 თვე და 5 დღის წინ
სტუმარი - gamarjobat dro shezguduli araa.

სტუმარი : 11 თვე და 5 დღის წინ
gamarjobat. mainteresebs gakvetilebis dro?

შპს 'ინტელექტ-კლუბი' ყველა უფლება დაცულია

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საკონტაქტო ინფორმაცია

თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა