შესვლაჩაწერეთ სასურველი შეტყობინება და დააჭირეთ გაგზავნას.
სტუმარი : 6 თვე და 17 დღის წინ
gamarjobat,paroli damaviwyda da xom ver metyvit rogor agvadgino?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 18 დღის წინ
ირაკლი რურუა - gamarjobat, tanxis daricxva chvens angarishze shegizliat tkventvis nebismieri xelmisawvdomi metodit.

ირაკლი რურუა : 6 თვე და 18 დღის წინ
fuls internet bankidan gadmovricxav tbcbankis

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 18 დღის წინ
ლიკა ხუნდაძე, mishiko gvilava - sertifikatebi mzaddeba da igzavneba paketurad, anu grovdeba 10 - 30 dgis ganmavlobashi da ertianad xdeba momzadeba da gamogzavna. gamogzavnis dges mogivat sms shetkobineba registraciis dros mititebul nomerze.

ლიკა ხუნდაძე : 6 თვე და 18 დღის წინ
უკვე 8 დღეა რაც გამოგიგზავნეთ ჩემი პირადფი ინფორმაცია და მაინტერესებს როდის ჩამომივა სერთიფიკატი?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 20 დღის წინ
irakli butskhrikidze - tkven kabinetshi aris mititebuli chveni organizaciis TBC bankis angarishi. shegizloiat mibrzandet bankshi da gadaixadot an tu gakvt angarishi TBC bankshi shegizliat TBC swrafi gadaxdis apartit gadaixadot.

irakli butskhrikidze : 6 თვე და 20 დღის წინ
Tanxa rogor gadavixado?

tamta baramashvili : 6 თვე და 21 დღის წინ
dzalian kargia,magram doneebis mixedvit rom iyos ufro kargi iqneboda,aseve tan ar axlavs temis werac,kargi iqneboda ese.. adreve davregistrirdi da 10 iyo gadasaxdeli tanxa exla 20 rato gaxda?

ksusha chikovani : 6 თვე და 22 დღის წინ
გატესტეთ ტესტირება როგორ მუშაობს და მიხვდებით რომ გაცილებით ნელა მუშაობს ვიდრე სავარჯიშოები.

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 22 დღის წინ
ksusha chikovani - gamarjobat, nela mushaoba aginishneba momxmareblebtan rodesac mat provaideri sheperxebit (cvalebadi sichkarit) awodebs interenets, saitis mushaobis sichkare ar dacemula radgan chven sistematurad vamowmebt am parametrs da sachiroebis shemtxvevashi vzrdit serveris simzlavres. rac sheexeba tetsirebaze swori pasuxebis chvenebas maseti principi aris gamokenebuli savarjishoebis shesrulebis dros da chven vpikrobt rom savarjishos shesruleba unda gansxvavdebodes tetsirebis shesrulebisgan radgan tu arasworad cem pasuxs satesto kitxvashi ar xar mzad shemdeg gakvetilze gadasasvlelad. gmadlobt gamoxmaurebistvis.

ksusha chikovani : 6 თვე და 22 დღის წინ
ვერ ვხვდები სად ვუშვებ შეცდომას, ალბათ ორჯერ ვაჭერ ერთი და იგივე ასოს რადგან ნელა მუშაობს სისტემა, არადა ძალიან მარტივია,ეს დონე.

ksusha chikovani : 6 თვე და 22 დღის წინ
გამარჯობა,მომწონს თქვენი საიტი,ერთი თხოვნა მაქვს ტესტირების ბოლოს არასწორი პასუხის შემთხვევაში, არასწორად გაცემული პასუხი გააწითლოს პროგრამამ.მადლობა

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 23 დღის წინ
mariam gaxokidze - gamarjobat, tkven kabinetshi aris mititebuli chveni organizaciis angarishis nomeri TBC bankshi.

mariam gaxokidze : 6 თვე და 23 დღის წინ
gamarjoba.dzalian kargi saitia mainteresebs fuli rogor unda gadavixadot

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 24 დღის წინ
სტუმარი TAMUNA - gamarjobat, 20 lari aris kursis da sxva funkciebis srulad 1 wlit gaaktiurebis safasuri. anu 20 lari aris ertjeradat gadasaxdeli da kursi gagiaktiurdebat 1 wlit.

სტუმარი : 6 თვე და 24 დღის წინ
TAMUNA.GAMARJOBAT MAINTERESEBS ERTI TVIS SAFASURIA 20 LARI TU SRULI KURSIS DA RAMDENI XANIA SRULI KURSI .

mariana mgaloblishvili : 6 თვე და 24 დღის წინ
kargi ikneboda tu socialurad ddaucxveltatvis geqnebodat programa. 10 gakvetili warmatebit gaviare. guldasawyvetia is rom metis swavla ar shemidzlia. dzalian kai saitia

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 27 დღის წინ
ლიკა ხუნდაძე -mihkevit kabinetshi mititebul proceduras.

ლიკა ხუნდაძე : 6 თვე და 27 დღის წინ
მგონი ზუსტად წერია მისამართი

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 27 დღის წინ
lika khundadze - saposto rekvizitebi unda mogvawodot zustad naxet tkven kabinetshi sawkis gverdze.

ლიკა ხუნდაძე : 6 თვე და 27 დღის წინ
გაკვეთილები დავასრულე დღეს და მაინტერესებს როდის მომივა სერთიფიკატი?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 28 დღის წინ
lika khundadze - gamarjobat, mxolod gakvetilebis srulad gavlis shemdeg, danarcheni funkciebi aris damatebiti da sargeblot survilis mixedvit.

ლიკა ხუნდაძე : 6 თვე და 28 დღის წინ
გამარჯობათ, მაინტერესებს სერთიფიკატს მხოლოდ გავკეთილების გავლის შემდეგ გაიცემა თუ სიტყვები, ფრაზებიდა და დიალოგებიც უნდა გავიაროთ?

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 29 დღის წინ
qeti gobejishvili - gamarjobat. shegizliat, shedit chanartshi "gakvetilebi" da aq daawkapet sasurvel gakvetils (unda daachirot sasurveli gakvetilis rigs an sataurs)

qeti gobejishvili : 6 თვე და 29 დღის წინ
mogesalmebit.. dzalian momwons tqveni saiti.. 1 shekitxva gamichnda- ganvlili gakvetilebis xelaxla naxva tu shemidlia?12-e gakvetilze var da internetma gajeda da damomagdo da axla rom shevdivar 13s michvenebs...

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 30 დღის წინ
mariami oboladze - gamarjobat, samwuxarot aqcia romlezec tkven saubrobt dges sruldeboda.

mariami oboladze : 6 თვე და 30 დღის წინ
gamarjobat, me dzalian momwons es saitii da mainteresebs es 10lariani fasdakleba rodis morchebaa?? <3

ლევანი ჯიქიძე : 6 თვე და 30 დღის წინ
სერგო ჭანჭალეიშვილი - gamarjobat, ara testirebis dros dashvebuli shecdomebis naxva ar shegizliat, testirebashi aris gamokenebuli zustad igive sakitxebi rac aris savarjishoebshi.

სერგო ჭანჭალეიშვილი : 6 თვე და 30 დღის წინ
გამარჯობათ, მაინტერესებს ტესტირების დროს დაშვებული შეცდომების ნახვა თუ შეიძლება და როგორ.

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 30 დღის წინ
lika khundadze - kursi aktiurdeba dgis ganmavlobashi, savaraudot ukve gaaktirebuli unda ikos, gadaamowmet )

ლიკა ხუნდაძე : 7 თვე და 30 დღის წინ
იცით რა თანხა ჩავრიცხე ინტერნეტბანკინგის საშუალებით და ჯერ კიდევ არრ გაუხსნია ტესტები :(

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 30 დღის წინ
სოფიკო მალაციძე - gamarjobat, saitze motavsebulia mxolod sawkisi done, shemdegi done mzadebis processhia da tvis bolomde daideba isic, shemdegi done geknebat calke shesazeni. aseve shesazlebelia pridapir shemdegi done sheizinot sawkisi donis gamotovebit.

სოფიკო მალაციძე : 7 თვე და 30 დღის წინ
gamarjobat mainteresebs aq mxolodpirveli donea? da meore doneze tavidan unda gadavixado puli?

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 1 დღის წინ
sofo mchedlidze - gamarjobat. shegizliat testirebis gavla savarjishoebis gamotovebit.

sofo mchedlidze : 7 თვე და 1 დღის წინ
gamarjobat,inglisuri ragac doneze ukve vici da minda chemi tavi gamovcado,shesadzlebelia tu ara gaviaro testireba da mivigo shesabamisi sertipikati tu aucilebelia jer gakvetilebis sheswavla?

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 1 დღის წინ
maka bujiashvili - gamarjobat, sawkisi donis kursi shedgeba 70 gakvetilisgan

maka bujiashvili : 7 თვე და 1 დღის წინ
gamarjobat mainteresebs ramdenxniani kursia?

ანა მიქაუტაძე : 7 თვე და 3 დღის წინ
gaaktiurda. madloba

lika tsulaia : 7 თვე და 3 დღის წინ
dzalian momwons esprograma <3

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 3 დღის წინ
xatuna dolidze - gamarjobat. kursi gagiaktiurdebat dgis ganmavlobashi, ris shesaxebac mogivat sms shetkobineba.

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 3 დღის წინ
ანა მიქაუტაძე - gamarjobat. kursi gagiaktiurdebat dgis ganmavlobashi, ris shesaxebac mogivat sms shetkobineba.

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 3 დღის წინ
მაგდა აფციაური - gamarjobat, calke tanxa gadasaxdeli ar aris. shemdegi done mzadebis processhia. sertifikatshi mititebulia gavlili etapi.

ანა მიქაუტაძე : 7 თვე და 3 დღის წინ
გამარჯობა, ვისარგებლე უფასო 10 გაკვეთლით და დღეს შევიტანე თანხა (10 ლარი) თბს ბანკში, შპს "ინტელექტ- კლუბი"ს ანგარიშზე. მაინტერესებს როდის შემეძლება შემდეგი გაკვეთილების მოსმენა.. მადლობა

xatuna dolidze : 7 თვე და 3 დღის წინ
gamarjobat.fuli gadavixadet da imedia male gagviaqtiurdeba shemdegi testebi

მაგდა აფციაური : 7 თვე და 4 დღის წინ
გამარჯობათ. სერთიფიკატში ცალკე ფულია გადასახდელი? და სხვა დონეებიც რომ დაიდება შეიძლება მერე ავიღოთ თუ თითოეული დონის გავლის შემდეგ იძლევით სერთიფიკატს? :)

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 4 დღის წინ
კახაბერ გოგიჩაშვილი - testshi dashvebul shecdomas ver naxulobt.

კახაბერ გოგიჩაშვილი : 7 თვე და 4 დღის წინ
ტესტში დაშვებული შეცდომის ნახვა როგორ შეიძლება?

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 5 დღის წინ
სტუმარი - gamarjoba. saitzde mocemulia sawkisi done, shemdegi done aris mzadebis processhi.

სტუმარი : 7 თვე და 5 დღის წინ
gamarjoba. B1 done vici da B2 done ichirs da es kursi damexmareba B2 done rom gavaumjobeso ?

ლევანი ჯიქიძე : 7 თვე და 5 დღის წინ
giorgi beqauri - gamarjobat. mocemuli sityva shesazloa agnishnavdes bzrialasac rac davamatet sityvis ganmartebashi. madlobt gamoxmaurebistvis.

შპს 'ინტელექტ-კლუბი' ყველა უფლება დაცულია

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საკონტაქტო ინფორმაცია

თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა